Welkom bij Markant Onderwijs!

Markant Onderwijs is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onder Markant Onderwijs ressorteren 8 basisscholen / onderwijslocaties in Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout.
 
Markant Onderwijs draagt zorg voor openbaar onderwijs aan ca. 2100 basisschoolleerlingen.
 
De onderwijskundige concepten van de scholen zijn divers. Onder Markant Onderwijs ressorteren een MONTESSORI+ Breda (met een afdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde (HB) kinderen) en een JENAPLANschool.

Tussen Montessori+ Breda en OBS De Apollo in Prinsenbeek is met ingang van het schooljaar 2017-2018 sprake van een intensieve samenwerking. In het kader daarvan heeft OBS De Apollo het Daltonconcept ingewisseld voor het Montessori onderwijs, met ook een afdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde (HB) kinderen. Per 1 augustus 2018 fuseren beide scholen en wordt de nieuwe naam MONTESSORI+ Prinsenbeek. 

In 2014 is er gestart met een PARELKLAS op OBS De Toermalijn.
De Parelklas moet er toe bijdragen dat ook kinderen met een verstandelijke beperking optimale ontplooiingskansen worden geboden in een veilige, uitdagende en thuisnabije omgeving.

Nieuws van Markant Onderwijs

25
Jun
Het schooljaar zit er bijna op. Dat betekent de gebruikelijke drukte en afscheid nemen van...
27
Mrt
Een prachtig resultaat door vier teams van de Montessori+ Breda bij het Scholenschaaktoernooi op 24...
22
Mrt
Zeer positieve conclusies door de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek vanuit nieuw...
20
Mrt
Wethouder Miriam Haagh luistert op basisschool de Springplank in Teteringen naar de smoesjes die de...

Onze scholen

Introtekst over onze scholen op de homepagina.