Welkom bij Markant Onderwijs!

Markant Onderwijs is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onder Markant Onderwijs ressorteren 8 basisscholen / onderwijslocaties in Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout.
 
Markant Onderwijs draagt zorg voor openbaar onderwijs aan ca. 2100 basisschoolleerlingen.
 
De onderwijskundige concepten van de scholen zijn divers. Onder Markant Onderwijs ressorteren een MONTESSORI+ Breda (met een afdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde (HB) kinderen) en een JENAPLANschool.

Tussen Montessori+ Breda en OBS De Apollo in Prinsenbeek is met ingang van het schooljaar 2017-2018 sprake van een intensieve samenwerking. In het kader daarvan heeft OBS De Apollo het Daltonconcept ingewisseld voor het Montessori onderwijs, met ook een afdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde (HB) kinderen. Het voornemen is beide scholen per 1 augustus 2018 te laten fuseren.

In 2014 is er gestart met een PARELKLAS op OBS De Toermalijn.
De Parelklas moet er toe bijdragen dat ook kinderen met een verstandelijke beperking optimale ontplooiingskansen worden geboden in een veilige, uitdagende en thuisnabije omgeving.