Print

Markantdag 10 november 2011

Door middel van verschillende werkvormen gingen we samen op zoek naar de pijlers van ons succes. De pijlers; Bij ons gebeurt het, Bij ons slaag je, Bij ons kan alles en Bij ons wil je zijn zullen centraal staan in het BestuursOndernemingsPlan 2012-2016 en geven een richting waaraan Markant Onderwijs zich de komende jaren wil verbinden.