Print

De Klokkebei

Adres:
Sterstraat 1
Postcode/Plaats:
4851 BG Ulvenhout
Telefoonnummer:
076 564 02 42
Fax:
076 564 02 43
Directeur: Jos Ermens

De Klokkebei (met ongeveer 300 leerlingen) heeft een duidelijk eigen gezicht. Daarom leggen we uitgesproken accenten op de volgende gebieden:
  • belevingswereld van het kind als uitgangspunt
boeiend en uitdagend lesgeven om kinderen te motiveren en enthousiasmeren                                                                       
  • werkklimaat creŽren waarbij de eigen inbreng van kinderen gestimuleerd wordt                     
  • kinderen experimenterend, zelfontdekkend bezig laten zijn
  • creativiteit op alle activiteiten ontwikkelen en bevorderen
open sfeer en klimaat voor kinderen, ouders en team
  • positief gedrag belonen; besef van normen en waarden
  • kinderen opvoeden tot een grote mate van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid
  • aandacht voor ieder kind: zorg op maat.
De school werkt intensief samen met de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. Samen met hen verzorgen we een naschools aanbod, bestaande uit Jeugdatelier Nieuwe Veste, dans De Stilte, typevaardigheid en huiswerkbegeleiding (mits er voldoene animo voor bestaat). Al deze voorzieningen zitten in hetzelfde gebouw. Vanaf augustus 2012 werken we met een continurooster waarbij de kinderen alle schooldagen om 14.30 uur vrij zijn (uitgezonderd de vrije woensdagmiddag). In het schooljaar 2013-2014 starten we in het kader van het bieden van passend onderwijs met een voorziening op schoolniveau voor begaafde en hoogbegaafde kinderen, genaamd 'Plusklas de Krakende Hersenen'. Daarnaast is er ook extra aandacht voor kinderen met dyslexie en leesproblemen.