Montessori+ Breda

Adres:
Jan Nieuwenhuyzenstraat 15
Postcode/Plaats:
4818 RH Breda
Telefoonnummer:
076 520 77 79
Directie: Eveline Houdijk

.
Montessori+ Breda Breda (ca. 475 leerlingen) is een school waar de individuele ontwikkeling van het kind in brede zin centraal staat. Op de Montessori-afdeling worden kinderen in heterogene groepen geplaatst om een proces van continu van en met elkaar leren en ontwikkelen mogelijk te maken. De kinderen van 4-6 jaar zitten in de onderbouw. Kinderen van 6-9 jaar in de middenbouw en van 9-12 jaar in de bovenbouw. Ook is, door kinderen op deze manier in groepen te plaatsen, een zo natuurgetrouwe manier van samenleven mogelijk. Kinderen worden begeleid in het zelfstandig werken en krijgen bij ons op school de verantwoordelijkheid die ze aankunnen.

Al jarenlang stromen onze leerlingen op een relatief hoog niveau uit naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden de totale ontwikkeling van een kind belangrijk. Daarom streven wij ernaar om het maximale uit ieder kind te halen, op meerdere gebieden. Zo wordt er naast aandacht aan de zgn. cognitieve vakken ook veel aandacht besteed aan de culturele en sociaal-emotionele ontwikkeling. De ouderbetrokkenheid op onze school is erg groot. Wij hechten veel waarde aan de driehoeksverhouding ouder-kind-leerkracht. Wij kennen een zgn. "talentenbank" waar ouders hun kennis en kunde ter beschikking kunnen stellen van de school. Vanzelfsprekend is dit geen verplichting, maar het zorgt ervoor dat ouders met veel enthousiasme op meerdere terreinen binnen de school actief zijn.

Naast de Montessori-afdeling hebben we ook een afdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (HB-afdeling). Op de HB-afdeling wordt aan hoogbegaafde kinderen vanaf groep 4 onderwijs op maat aangeboden. Daarnaast hebben we een groep 2-3 voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het curriculum bestaat uit een compact en verrijkt programma voor rekenen, taal, enz. Door middel van IPC, ateliers en eigen onderzoekstijd wordt verdieping in het lesprogramma gebracht. Daarnaast is er veel aandacht voor specifieke kenmerken van veel hoogbegaafde leerlingen, zoals mindset, leerstrategieŽn, het omgaan met ontwikkelingsgelijken enz. Sinds het schooljaar 2017-2018 hebben we ook leerlingen in groep 9. Sinds schooljaar 2017-2018 heeft Montessori+ een groep 9. Deze groep is gestart om kinderen die klaar zijn met de basisschoolstof, maar nog niet toe zijn aan de overstap naar het VO, beter voor te bereiden op deze stap.

Op Montessori+ Breda wordt intensief samengewerkt met Pebbels+ Kinderopvang. De samenwerking vindt plaats in praktische en organisatorische zaken, maar zeker ook op inhoudelijk gebied. Pebbels+ verzorgt de tussenschoolse en buitenschoolse opvang, en biedt peuteropvang aan binnen de school. Samen zijn we hard aan het werk om te komen tot een Integraal Montessori Kindcentrum.