Print

Montessorischool Breda Dubbelwijs

Adres:
Jan Nieuwenhuyzenstraat 15
Postcode/Plaats:
4818 RH Breda
Telefoonnummer:
076 520 77 79
Fax:
076 520 03 53
Directie: Carla van Eijk en Monique van Doorn
 

De Montessorischool Breda (ca. 370 leerlingen) is een school waar de individuele ontwikkeling van het kind in brede zin centraal staat. Kinderen worden in heterogene groepen geplaatst om een proces van continu van en met elkaar leren en ontwikkelen mogelijk te maken. De kinderen van 4-6 jaar zitten in de onderbouw. Kinderen van 6-9 jaar in de middenbouw en van 9-12 jaar in de bovenbouw. Ook is, door kinderen op deze manier in groepen te plaatsen, een zo natuurgetrouwe manier van samenleven mogelijk. Kinderen worden begeleid in het zelfstandig werken en krijgen bij ons op school de verantwoordelijkheid die ze aankunnen.

Al jarenlang stromen onze leerlingen op een relatief hoog niveau uit naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden de totale ontwikkeling van een kind belangrijk. Daarom streven wij ernaar om het maximale uit ieder kind te halen, op meerdere gebieden. Zo wordt er naast aandacht aan de zgn. cognitieve vakken ook veel aandacht besteed aan de culturele en sociaal-emotionele ontwikkeling.De ouderbetrokkenheid op onze school is erg groot. Wij hechten veel waarde aan de driehoeksverhouding ouder-kind-leerkracht. Wij kennen een zgn. "talentenbank" waar ouders hun kennis en kunde ter beschikking kunnen stellen van de school. Vanzelfsprekend is dit geen verplichting, maar het zorgt ervoor dat ouders met veel enthousiasme op meerdere terreinen binnen de school actief zijn.

Op de Montessorischool is ieder kind welkom. Full-time onderwijs voor hoogbegaafde kinderen wordt geboden op de Montessorischool. Vanaf 2010-2011 werd het Leonardo Onderwijs aangeboden. Met ingang van 2014-2015 wordt er gewerkt volgens een nieuw curriculum voor hoogbegaafde kinderen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Skon Kinderopvang verzorgt in onze school de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal.