Print

De Wildert Dubbelwijs

Adres:
Twaalfbunder 2
Postcode/Plaats:
4823 BJ Breda
Telefoonnummer:
076 541 42 22
Fax:
076 542 57 77
Directeur: Bob Schram
 
De Wildert Dubbelwijs is een school met ongeveer 200 leerlingen waar we al vanaf de eerste dag in groep 1 streven naar een balans tussen kennis vergaren en ervaring opdoen: om klaar te zijn voor "de maatschappij". Naast leren dus veel aandacht voor een evenwichtige individuele ontwikkeling van het zelfbewustzijn en het sociale gevoel. De Wildert bereikt dat door een breed uitgebalanceerd aanbod in lessen en (buitenschoolse) activiteiten: allemaal afgestemd op de behoeften van onze leerlingen.
 
Op de Wildert kennen leerlingen, onderwijzers en ouders elkaar goed. De klassen zijn klein, in de groepen 1 tot en met 4 zon 20 leerlingen per groep. Dat betekent veel individuele aandacht: of een leerling nu uitblinkt, normaal presteert of juist wat extra ondersteuning (van bijvoorbeeld een remedial teacher) kan gebruiken.
 
Er wordt gewerkt met nieuwe leermethodes, waarbij kinderen al heel snel leren om zelfstandig te werken. De groepsleerkrachten begeleiden het ontwikkelingsproces, zodat hun leerlingen aan het eind van de basisschool een goede aansluiting op het vervolgonderwijs hebben.
 
Onze school verzorgt buitenschoolse opvang samen met skon kinderopvang onder het concept Dubbelwijs (onderwijs en kinderopvang onder de vlag van de school).