Print

Toezichtsarrangementen

Op 1 augustus 2017 is een nieuw toezichtskader van kracht geworden voor de Inspectie van het Onderwijs: het Bestuursgericht Toezicht (BGT). Markant Onderwijs is als een van de eerste besturen in de regio door de inspectie onderzocht vanuit het nieuwe toezichtskader.

Inspectierapport 2018 Markant IVHO-Onderzoek bestuur en scholen - Vierjaarlijks_onderzoek.pdf