De Tweesprong

Adres:
Kapelstraat 15
Postcode/Plaats:
4817 NX Breda
Telefoonnummer:
076 581 15 75
Fax:
076 571 40 24
Directeur: Grť van Pelt

OBS De Tweesprong is een openbare school gelegen op de grens van de wijken Heusdenhout en Brabantpark. De school telt op dit moment ongeveer 240 leerlingen.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons op school prettig voelt. Daarom draait bij ons alles om de kinderen. Een kind moet goed in zijn vel zitten. Als uw kind met plezier naar school gaat, is dit een goede basis voor het leren. Daarom is er ook aandacht voor het welzijn van uw kind.
Kinderen op "De Tweesprong" leren naast onmisbare vaardigheden als lezen, schrijven taal en rekenen ook wereld oriŽnterende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de ervaringswereld van het kind. Informatie leren vinden in een bibliotheek, computer of documentatiecentrum wordt gestimuleerd.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren om zelfstandig of gezamenlijk problemen op te lossen. Natuurlijk wordt er ook gewerkt aan hun sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling.
Wij streven ernaar een zo open mogelijke school te zijn. Open naar elkaar: leerkrachten, ouders en leerlingen. Samenwerking en informatie uitwisseling.