Vacature van onze partner in personele Unie ... de stichting Vrije School Breda.

27 april 2021
Na ruim 20 jaar gaat onze directeur de school verlaten. De Rudolf Steiner School zoekt een ambitieuze en communicatief sterke directeur


Na ruim 20 jaar gaat onze directeur de Rudolf Steinerschool verlaten.

De Rudolf Steiner School zoekt een ambitieuze en communicatief sterke directeur

De Rudolf Steiner School Breda is een school die sinds 1975 gevestigd is in Breda. De school trekt kinderen aan vanuit heel Breda en verschillende randgemeenten en is gelegen in de woonwijk Belcrum/Liniekwartier. Het is een school met ongeveer 220 leerlingen met 3 kleutergroepen en 7 onderbouwgroepen (klas 1 tot en met 6). Om Passend Onderwijs op goede wijze vorm te geven heeft de school ook een regenboogklas en een plusklas voor maatwerk aan onze kinderen.

Het schoolteam bestaat uit 21 personeelsleden (leerkrachten en ondersteunend personeel) die parttime/fulltime aan de school verbonden zijn. Het team kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en denkt positief kritisch mee. Er is een grote betrokkenheid van ouders die een weloverwogen keuze hebben gemaakt voor de school.

Het onderwijs op school wordt vormgegeven vanuit de principes die Rudolf Steiner op grond van het antroposofische mensbeeld heeft ontwikkeld. Daarbij leert het kind niet alleen zijn talenten te ontwikkelen van het hoofd (denken), maar ook van het hart (voelen) en de handen (willen). "Door doen wijzer worden" is ons motto. We zien het als een uitdaging om de principes van zijn leerplan te vertalen in de wereld van 2021 en verder. Om dat te doen wil de school de samenwerking met de vrijeschoolbeweging en collega-scholen aanhalen en intensiveren.

De Rudolf Steiner School is de enige school binnen Stichting Vrije School Breda. Deze stichting wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. Dit College van Bestuur is tevens College van Bestuur van Stichting Markant Onderwijs. Beide vormen een zogenaamde personele unie, waarbij beide stichtingen juridisch onafhankelijk van elkaar functioneren, maar in persoon wel dezelfde bestuurder hebben. Dat geldt ook voor de Raad van Toezicht van beide stichtingen. Het betekent ook dat we op verschillende gebieden samen werken en gebruik maken van de expertise die er is binnen beide organisaties. De directeur participeert binnen het directeurenoverleg met de 7 collega's van Markant Onderwijs.

De Rudolf Steiner School Breda heeft een betrokken en meedenkend team dat samen de ontwikkeling heeft ingezet naar een verbeterde versie van de school. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij richting zal geven aan tal van (onderwijskundige) processen, mensen faciliteert, stimuleert en inspireert om mee te denken en te participeren. De menselijke kant van een directeur is belangrijk. Zichtbaar zijn voor team, ouders en kinderen, in het netwerk van scholen en schoolorganisaties.Onze nieuwe directeur:

 • is bekend met het vrijeschoolonderwijs en heeft affiniteit met de antroposofie. Hij/zij bewaakt de identiteit van de school;

 • heeft oog voor de talenten en kwaliteiten van medewerkers, heeft verbindende kwaliteiten waardoor kinderen, team en ouders zich gewaardeerd weten. De menselijke kant is belangrijk. Hij/zij moet zichtbaar zijn voor team, ouders en kinderen;

 • kan ontwikkel- en aandachtspunten actief omzetten in concrete daden en weet deze te verankeren in de organisatie;

 • heeft lef, gevoel voor humor en een onderzoekende houding;

 • geeft ruimte en betrekt ons, hakt ook knopen door als het nodig is;

 • is kundig op de terreinen financiŽn en bedrijfsvoering en heeft een goede overview van mogelijkheden en middelen;

 • sluit aan bij de ontwikkeling die we gestart zijn op school en gaat samen met ons daarin de juiste stappen zetten;

 • is communicatief sterk, zowel binnen de organisatie als naar buiten;

 • heeft aantoonbare leidinggevende kwaliteiten en competenties;

 • heeft oog voor PR en marketing om de school goed te positioneren binnen de regio;

 • gaat de uitdaging aan om de samenwerking met Kristalkind-Kinderopvang verder vorm te geven en uit te bouwen naar een kindcentrum.

Nadere eisen:


 • een onderwijsbevoegdheid in het primair onderwijs;

 • bij voorkeur een afgeronde opleiding als directeur;

 • een assessment kan deel uitmaken van de procedure;

 • aantoonbare ervaring, affiniteit en kennis van het vrijeschoolonderwijs is een prť.

Geboden wordt:


 • een tijdelijke aanstelling per 01-08-2021 met uitzicht op een vast dienstverband;

 • een werktijdfactor van 0,8-1,0 rechtspositie is conform CAO schaal D12;

 • ondersteuning vanuit het bestuurskantoor;

 • ondersteuning vanuit de samenwerking in het directieoverleg met Markant, samen zijn we sterker;

 • samenwerking met Kristalkind Kinderopvang;

 • een team leerkrachten dat graag de school verder wil ontwikkelen.

Verras ons!

Is dit jouw baan? Verras ons dan met je motivatiebrief en CV. Fijn als je de brief richt aan Drs. Johan van Knijff, voorzitter College van Bestuur. Reacties kunnen gestuurd worden naar het mailadres: info@markantonderwijs.nl .

Meer informatie? Bel met Johan via 076-5289369 of 06-53373991.

Reacties kunnen ingezonden worden tot en met maandag 17 mei 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagavond 20 en 27 mei (tweede ronde) 2021. Op 25 mei vindt er een assessment plaats in Gouda.